Nowy Rok Pański 2021

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie.

W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie.”
(1 T 5, 16-20).

Rok 2020 przyniósł Nam wszystkim nowe doświadczenia związane z pandemią SARS-CoV-2, dostarczył wiele zmartwień, kłopotów i frustracji. Pandemia siała i nadal sieje spustoszenie wśród starszych i młodych, napawa lękiem i przygnębieniem.

W tym nowym 2021 roku spróbujmy cieszyć się życiem, dziękując za wszystko, co nas spotyka, choć nie jest to łatwe. Niech nowo narodzony Jezus przyniesie nam radość, pokój i przywróci nadzieję. Niech ten rok okaże się spokojny i szczęśliwy!

Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek opublikował list apostolski „Patris corde” i ogłosił Rok św. Józefa (8 grudnia 2020 – 8 grudnia 2021 roku).

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że nie wiemy, co przyniesie nam rok 2021, ale każdy z nas i wszyscy razem możemy zaangażować się bardziej w troskę o siebie nawzajem i o stworzenie, będące naszym wspólnym domem.