Ku pamięci poległym …

Wczoraj 24 listopada br. na cmentarzu wojennym przy ul. Lipowej w Kraśniku dzieci z trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 wspólnie z ks. Proboszczem Wiesławem zapaliły znicze oraz modliły się za zmarłych, spoczywających w tym miejscu.

Cmentarz pochodzi z okresu I wojny światowej. Założony został wiosną 1918 r. i składał się z 24 mogił zbiorowych i 4 pojedynczych. Dokładna liczba pochowanych tu osób nie jest znana.

„Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen”