Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

” Tak, jestem królem.

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego. W naszej parafii swoje patronalne święto obchodziła Akcja Katolicka. Mszę św. w niedzielę 21 listopada br. o godz. 9:00 celebrował ks. Proboszcz Wiesław Szlassa. Czytania, modlitwę wiernych oraz dary przygotowali członkowie z Akcji Katolickiej.

W procesji z darami Akcja Katolicka ofiarowała obraz Chrystusa Króla Wszechświata.

„Niech Matka Boża pomaga nam w codziennym poszukiwaniu prawdy Jezusa, Króla Wszechświata, który nas wyzwala z niewoli doczesnej i uczy panować nad naszymi wadami.” Ojciec Święty Franciszek