Życzenia Bożonarodzeniowe

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1, 14)

Razem z Maryją i Józefem, naśladując ich prostotę i pokorę, uklęknijmy przed Słowem, które stało się Ciałem: Jezusem Chrystusem. Pochylmy się w cichej adoracji nad wielką Tajemnicą Wcielenia, które napełnia radością i pokojem każdego, kto przyjmuje Dzieciątko Jezus do swojego serca. Wierzmy, że przychodzi On do nas nieustannie, a zwłaszcza w Eucharystii. Pragnie jednego: abyśmy przyjęli Go z największą miłością, na jaką potrafimy się zdobyć.

Przełamując wigilijny opłatek, przyjmijcie życzenia Drodzy Wierni, aby Narodzony Jezus Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć.
Mimo wprowadzonych obostrzeń i ograniczeń epidemicznych niech te święta upłynął w atmosferze radości i pokoju w gronie najbliższych i przyjaciół. A błogosławieństwo Dziecięcia Jezus niech towarzyszy Wam przez cały kolejny 2022 Rok.
Proboszcz ks. Wiesław Szlassa

Również Ojciec św. Franciszek składa Polakom życzenia na Boże Narodzenie: „Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, narodzony w Betlejem Syn Boży niech napełnia pokojem, radością i nadzieją każdego i każdą z was, i wasze rodziny! Chwała Boża i pokój ludzi, w których ma upodobanie, niech zamieszkają w waszych sercach, w waszych domach i w waszej ojczyźnie. Z serca wam błogosławię!