Wielka Sobota

Wielka Sobota

"Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". (więcej…)
więcej »
Wielki Piątek

Wielki Piątek

"Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich." Iza 53,6 (więcej…)
więcej »
Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

"Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie." Wj 12,14 (więcej…)
więcej »
Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

" A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: Hosanna* Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!" Mt 21,9 (więcej…)
więcej »