Wielka Sobota

„Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”.

Wielka Sobota – poświęcenie pokarmów wielkanocnych.

Pascha
Przejście ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli ku wolności.
Odnowienie chrztu świętego.