Wielki Piątek

„Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.” Iza 53,6

Wielki Piątek –  dzień Krzyża, dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa.