Odpust parafialny i udzielenie sakramentu bierzmowania

13 czerwca br. był dniem szczególnym dla młodzieży z naszej parafii. Właśnie w tym dniu podczas uroczystej Mszy św. o godz. 18.00 przyjęli oni Dary Ducha Świętego.
Eucharystii przewodniczył oraz wygłosił Homilię biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej ks. Adam Piotr Bab.
Całość uroczystości połączona była z dorocznym odpustem ku czci św. Antoniego.

Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
(Dz 8,14-17).