Skip Navigation
 

Akcja Katolicka

Brązowy Krzyż Zasługi

21 stycznia br. na Zamku Królewskim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia 146 medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na wniosek Dyrektora RCKiK w Lublinie Pana Eugeniusza Torunia za szczególne, wieloletnie zasługi na rzecz honorowego Krwiodawstwa.
Były odznaczenia, wyróżnienia, krzyże zasługi i Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Z naszej parafii Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Pani Urszula Więckowska.

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi‚ dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za: wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Odznaczenie, które odebrała Pani Urszula Więckowska zostało przyznane w związku ze wspieraniem i propagowaniem oddawania krwi w trakcie organizowanych Festiwali Pieśni Religijnej.
Order wręczał Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek.