Skip Navigation
 

Św. Antoni dziś...

 

Odwiedziny u Świętego


To były dni łaski, dla jednych dni odnowienia przyjaźni ze Świętym, dla innych pogłębiania wiary widokiem wiary innych.

Jak w Łabuniach Św. Antoni sobie radzi...


Za przyczyną Św. Antoniego Łubunie omijały burze wielokrotnie uniknięto pożarów. Świętemu z Padwy przypisuje się też zasługe obrony tutejszych terenów przed rusyfikacja. To jemu powierzają się rówież pary, które zawierają sakramentalny związek małżeński w miejscowym kościele.

Spotkanie ze świętym w New Delhi


Każdego dnia, gdy jestem w New Delhi, uczestniczę we Mszy Świętej w kościele Świętego Antoniego...

Chorzy uzdrowieni!


Cudotwórca z Padwy zasłyną licznymi uzdrowieniami z najróżniejszych chorób, które się dokonywały zarówno za życia, jak i po jego śmierci.... aż do naszych czasów.