Skip Navigation
 

Wydarzenia 2007-2017 » Rok 2017

14 marca 2017 r. - 11 rocznica śmierci Ks. Jana Pruszkowskiego

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko"- ks. Jan Twardowski

W dniu 14 marca 2017 r. obchodziliśmy 11 rocznicę śmierci śp. Ks. JANA PRUSZKOWSKIEGO kanonika honorowego Kapituły Archikatedralnej w Lublinie, pierwszego proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Antoniego w Kraśniku.

Ks. JAN zmarł 14.03.2006 r. w wieku 65 lat, w 42 roku swego kapłaństwa.

Co roku, już od 11 lat dzień ten jest otoczony pamięcią i modlitwą za Niego.

W naszej Parafii o godz. 18.00 odmówiony został w Jego intencji różaniec, a po nim została odprawiona msza święta sprawowana przez ks. Wiesława Szlassę.

Po mszy delegacja zawiozła wieniec na cmentarz, zapaliła 11 zniczy na grobie i wspólnie odmówiła modlitwę: „Anioł Pański” poprowadzoną przez Ks. Wiesława.

Delegacja: Ks. Proboszcz Wiesław Szlassa, Halina Boś, Halina Grab, Boguław Kudła, Zuzanna Kudła, Czesław Dudek , Urszula Więckowska