Skip Navigation
 

Kronika 1994-2006

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen

W Imię Boże kiedy Papieżem był Polak Jan Paweł II, Biskupem Lubelskim Ks. prof. dr hab. Bolesław Pylak, Proboszczem i Dziekanem Ks. Kanonik mgr Stanisław Szczuka, budowniczym i organizatorem życia religijnego i zastępcą proboszcza w Kraśniku - Ks. mgr Józef Chwalisz, a członkami komitetu budowy kościoła pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego w osiemsetną rocznicę Jego urodzin byli:

p. Ferdynand Janczarek ul. Kolejowa
p. Zbigniew Biszczak ul. Kolejowa
p. Mieczysław Bucoń ul. Kołłątaja
p. Czesław Dudek ul. Wojska Polskiego
p. Mieczysław Jaroń ul. Towarowa
p. Lucjan Lenard ul. Powstańców Śląskich
p. Arkadiusz Nagrodzki ul. Lipowa
p. Józef Pakuła ul. Małachowskiego
p. Franciszek Pasztaleniec ul. Kolejowa
p. Marian Pyra ul. Wojska Polskiego
p. Eugeniusz Tomczyk ul. Wojskowa
p. Stanisław Widomski ul. Wojska Polskiego
p. Zygmunt Woźniak ul. Kolejowa

Kronikę rozpoczęła prowadzić p Halina Dudek mieszkanka tworzącego się ośrodka duszpasterskiego w dzielnicy Stacja Kolejowa.