Skip Navigation
 

Wydarzenia 2007-2017 » Rok 2017

Pielgrzymka 24-25 czerwca 2017 r. Warmińskie Sanktuaria Maryjne

Drogi pielgrzymkowego szlaku organizowanego przez naszą parafię w dniach 24-25.06.2017 r. zawiodły nas do Warmińskich Sanktuariów Maryjnych.

Trasa pielgrzymki przedstawiała się następująco: Święta Lipka, Stoczek Klasztorny i Gietrzwałd.

Pierwszym przystankiem naszej podróży było Sanktuarium Maryjne w Świętej Lipce.
Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryii Panny jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce, podniesiona przez papieża Jana Pawła II do godności Bazyliki, jej kustoszami są Jezuici.

"Początki sanktuarium maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków. Najwięcej informacji mamy w dokumentach spisanych i wydanych w XVII wieku. Autor jednego z pism mówi o początkach Świętej Lipki: "Jest w Prusach słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach - pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich". (http://www.swlipka.pl)

Z przewodnikiem zwiedziliśmy Bazylikę, uczestniczyliśmy we Mszy św., był czas na indywidualną modlitwę i możliwość wysłuchania koncertu organowego.

Następnie udaliśmy się do Stoczka Klasztornego, do Zespołu klasztornego księży Marianów i Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju.

"Stoczek to przede wszystkim Sanktuarium Matki Pokoju i miejsce uwięzienia Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednakże dodatkowym walorem, podkreślającym wyjątkowość tego miejsca jest przyroda, a w szczególności piękny ogród przyklasztorny, ostoja ciszy i spokoju – miejsce, które sprzyja zadumie nad nieprzemijającymi wartościami. Misją tego miejsca jest szerzenie orędzia pokoju i pojednania między narodami, przekazywanie dziedzictwa prymasowskiego. "(www.stoczek.pl)

Kolejnego dnia pojechaliśmy do Gietrzwałdu do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gdzie również uczestniczyliśmy we Mszy. św.

"Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, "w języku takim, jakim mówią w Polsce". Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: "Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta." Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: "Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec !"(http://sanktuariummaryjne.pl)

Kolejnym naszym przystankiem był Stębark.
Zwiedziliśmy Pola Grunwaldu, na których 15 lipca 1410 r. wojska polsko-litewskie stoczyły zwycięską bitwę z zakonem krzyżackim oraz Muzeum Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim z czasów 1409 -1411.