Wspólnoty

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka
Dnia 24.11.1930r. Kardynał Hlond powołał Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. W myśli Statutu Akcja miała organizować zrzeszenia katolickie dla celów apostolstwa świeckich, czyli wprowadzenie w czyn i obronę zasad katolickich w życiu społeczeństwa. (więcej…)

więcej »

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa
Motywem przewodnim tego dzieła jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i streszcza się w słowach Ewangelii „Nikt nie ma większej miłości od taj, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”(J. 15,13)

więcej »

Koła Różańcowe

Koła Różańcowe
Koła Różańcowe przy naszej Parafii zaczęły się modlitwą pod Krzyżem przydrożnym, przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Wojskowej, za przyzwoleniem Księdza Dziekana Stanisława Szczuki dziś już nie żyjącego. Ktoś zrobił dwie ławki (jedna pozostała do dziś). Śpiewano tu majówki, czerwcówki i październikowy różaniec.

więcej »