Wspólnoty

Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa
Motywem przewodnim tego dzieła jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i streszcza się w słowach Ewangelii „Nikt nie ma większej miłości od taj, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”(J. 15,13)

więcej »

Koła Różańcowe

Koła Różańcowe
Koła Różańcowe przy naszej Parafii zaczęły się modlitwą pod Krzyżem przydrożnym, przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Wojskowej, za przyzwoleniem Księdza Dziekana Stanisława Szczuki dziś już nie żyjącego. Ktoś zrobił dwie ławki (jedna pozostała do dziś). Śpiewano tu majówki, czerwcówki i październikowy różaniec.

więcej »

Wspólnota Przyjaciół Radia Maryja

Wspólnota Przyjaciół Radia Maryja
Wspólnoty Przyjaciół Radia Maryja stanowią cząstki wielkiej Rodziny Radia Maryja na obszarze swoich diecezji w Polsce i poza jej granicami, tworząc jedną, duchowo zjednoczoną w wierze, światową Rodzinę Radia Maryja uznaną i błogosławioną przez trzech ostatnich następców Św. Piotra: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Koła są wspólnotami otwartymi na każdego, kto chce wzrastać w wierze oraz czynnie uczestniczyć w dziele Nowej Ewangelizacji, do czego...

więcej »

Ministranci

Ministranci
Ministranci to grupa chłopców, którzy są najbliżej ołtarza w czasie Mszy świętej. Pomagają księdzu w sprawowaniu liturgii. Termin łaciński ministrare oznacza „służyć”, „pomagać”. Ministrant służy Bogu i ludziom zwłaszcza podczas sprawowania Mszy świętej i innych nabożeństw liturgicznych w Kościele Dba o sprawny i piękny przebieg liturgii, pomaga kapłanowi w czynnościach liturgicznych i odczytuje podczas Mszy...

więcej »