Historia Parafii

Straszna bitwa pomiędzy wojskami rosyjskimi a niemieckimi i austro-węgierskimi toczyła się na początku lipca 1915 roku pod Kraśnikiem Lubelskim. Ówczesny proboszcz kraśnickiej parafii pod wezwaniem WNMP ks. prałat Kobyliński wraz z grupą mieszkańców rozpoczyna nowennę do Św. Antoniego, prosząc o ocalenie miasta i kościoła.

Jednocześnie składa przyrzeczenie, że jeśli Kraśnik wraz z kościołem zostanie uratowany to mieszkańcy wybudują kościół pod wezwaniem tego świętego. Ogrom działań wojennych zdawał się przesądzać losy miasta. W bitwie zginęło kilkanaście tysięcy żołnierzy. Jednakże front cudem nie przesunął się dalej. Miasto i kościół ocalały.

Po niemal 80 latach od tamtych wydarzeń na sesji Rady Miejskiej złożono wiosek o wydzierżawienie działki pod budowę kościoła. 11 maja 1994 roku Rada Miasta Kraśnik podejmuje uchwałę o przekazaniu działki o powierzchni 5767 metrów kwadratowych usytuowanej przy ulicy Kolejowej z przeznaczeniem na budowę świątyni. Wierni pod kierunkiem ks. dziekana Stanisława Szczuki przystąpili do realizacji ślubu złożonego 80 lat wcześniej. Jeszcze w grudniu tegoż roku Apb. Bolesław Pylak powołał na budowniczego kościoła ks. Józefa Chwalisza, który z wiernymi podejmuje się praktycznego wypełnienia ślubu. 18 czerwca 1995 roku poświecenie placu pod budowę kościoła. 19.09.1995 roku przetransportowano na plac drewnianą szopę ofiarowaną przez Rejon Dróg Publicznych w Kraśniku. Jednocześnie trwały prace przy budowie właściwego kościoła.

W maju 1996 roku pod kierownictwem Waldemara Łapińskiego przystąpiono do wzniesienia murów. Kierownikiem budowy został mgr inż Eugeniusz Śliwka. 23.06.1996roku ks. Apb. lubelski Bolesław Pylak dokonał poświęcenia kamienia węgielnego i fundamentów nowego kościoła. Kamienie zostały przywiezione z Ziemi Świętej i Medjugonii przez nasze parafianki, a poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski i pobytu w Skoczowie. Rok później budowlę pokryto dachem i wykonano instalacje elektryczną i nagłośnieniową.

28 sierpnia 1998 roku Apb. Józef Życiński wydał dekret o powołaniu parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Kraśniku. W ten sposób kościół, który początkowo miał być świątynia filialną, przekształcił się w centrum samodzielnej parafii. Jej proboszczem został Ks. Jan Pruszkowski. Pierwsza Msza Święta w nowej świątyni odbyła się 22 listopada 1998 roku. Wiosną następnego roku rozpoczęto także budowlę domu parafialnego.

Obecnie parafia liczy ok. 300 rodzin, które mogą angażować się w różne ruchy i grupy działające przy parafii. W ołtarzu głównym kościoła umieszczono figurkę św. Antoniego, który przyczynił się do ocalenia Kraśnika.

Figurka św. Antoniego Padewskiego w ołtarzu głównym kościoła (obecnie)

Najważniejsze wydarzenia w historii parafii:

  • 15.12.2000 – Aktem Notarialnym A | Nr.2899 | 2000 Urząd Miasta Kraśnik przekazał na własność działkę zabudowaną obiektem sakramentalny
  • 25.11.2001 – Ks. Abp. Metropolita Lubelski Józef Życiński dokonał konsekracji Kościoła p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Kraśnik
  • 5-6.10.2005 – Peregrynacja w naszej parafii kopii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
  • 16.01.2006 – Matka Boska w kopii Cudownego Obrazu rozpoczęła wędrówkę w naszej parafii
  • 14.03.2006 – Zmarł pierwszy proboszcz tutejszej parafii ks. Kan. Jan Pruszkowski doznając zawału mięśnia sercowego
  • 20.03.2006 – Abp. Metropolita Lubelski Józef Życiński powołał na proboszcza Parafii Świętego Antoniego Padewskiego Ks. Wiesława Szlassę, który 02.05.2006 roku objął urząd kanoniczny
  • 24.05.2007 – Pierwsze w dziejach parafii Bierzmowanie, do którego przystąpiła młodzież z tutejszej parafii klas II i III gimnazjum. Sakramentu Bierzmowania 32 osobom udzielił Abp. Metropolita Lubelski ks. Dr Józef Życiński
  • 16.09.2007 – I Festiwal Pieśni Religijnej

Fotogaleria z okresu budowy Kościoła p.w. św. Antoniego w Kraśniku

© Copyright by Parafia Świętego Antoniego w Kraśniku