Ksiądz Proboszcz

Ks. Wiesław Szlassa

Urodzony 15 listopada 1962 – Warszawa, Diecezja Warszawska. Miasto rodzinne Góra Kalwaria. Święcenia Kapłańskie przyjął 10 grudnia 1988r. Jako wikariusz pracował w Michowie (2,5 roku), Archikatedrze Lubelskiej (6 lat) oraz Garbowie (prawie 9 lat). Decyzją Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego z dnia 19 marca 2006 roku, otrzymał nominacje na proboszcza Parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Kraśniku, która objął 2 kwietnia 2006 roku. Wprowadzenia dokonał dziś już śp. Ksiądz Kanonik Jan Wielgus – Dziekan Dekanatu Kraśnickiego.