Wspólnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce jak ruch Świecki rozpoczęła swoja działalność w czasie stanu wojennego w 1981 r. przy parafii Św. Marcina we Wrocławiu. Motywem przewodnim tego dzieła jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i streszcza się w słowach Ewangelii „Nikt nie ma większej miłości od taj, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”(J. 15,13)

Do Kraśnika przybyła z Rzymu latem 1985r. Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa na placu Św. Piotra w Rzymie rozdawały książeczki w języku Polskim „Wspólnota Modlitwy Krwi Chrystusa” z zobowiązaniem założenia grup modlitewnych przy swoich parafiach. Taką książeczkę przywiozła do Kraśnika Pani Stanisława Jarosz, która po uzgodnieniu z ks. Proboszczem Stanisławem Szczuką – założyła Wspólnotę Krwi Chrystusa przy macierzystej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wspólnota w naszej parafii ma swoje korzenie w parafii pw. WNMP w Kraśniku. Pierwsza osobą, która wstąpiła do WKCh w domu misyjnym pw. Św. Kaspra w Częstochowie w dniu 22.03.1992r. była Janina Widomska.

Następnie po 4 miesiącach przygotowań 29 lipca wstąpiły:

-Pani Wanda Janczarek
-Pani Janina Olech
-Pani Krystyna Pakuła

Ta wspólnota spotykała się co tydzień na modlitwie i rozważaniu Pisma Św. W każdy pierwszy czwartek uczestniczyła wspólnie ze WKCh z parafii WNMP na adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy Św. w kościele rektoralnym pw. Św. Ducha w Kraśniku.

W dniu 11.02.1994r. wstąpiły w Częstochowie:

-Pani Maria Lubikowska
-Pani Balbina Tomczyk
-Pani Henryka Woźniak

a w dniu 01.03.1996r. wstąpiły:

-Pani Jadwiga Ćwik
-Pani Maria Majewska
-Pani Maria Rębacz

W dniu 13.04.1997r. w domu misyjnym w Ożarowie dołączyli do wspólnoty:

-Pan Jan Kazimierz Gołoś
-Pani Czesława Nosal
-Pani Maria Zielińska

Podczas Niedzieli Misyjnej 25.05.1997r. w kościele Św. Ducha w Kraśniku Krzyżyk Kropelką Krwi przyjęły:

-Pani Maria Lubikowska
-Pani Balbina Tomczyk

W tym tez roku- 1997 powstaje nowy dom Misyjny pw. Św. Ducha w Łabuńkach koło Zamościa.

Pierwszą osobą która wstąpiła z terenu naszej parafii w Łabuńkach była:

-Pani Władysława Bucoń (28.02.1998r.)

A 10.10.1998r.

-Pani Jadwiga Ans
-Pani Cecylia Strawka

W roku Jubileuszowym na zaproszenie ks. Kazimierza Gacana wspólnota uczestniczyła w Niedzieli Misyjnej w Oleśnikach zapoznając parafian z dziełem Krwi Chrystusa. Taką sama misję miała do spełnienia w Dąbrowie Olbięckiej, Wierzchowiskach i Rzeczycy Księżej.

W dniu 29 października 2000 r. nasza wspólnota maiła zaszczyt spotkać się z ks. Biskupem Mieczysławem Cisło, który udzielił błogosławieństwa na służbę Bogu , Kościołowi i Ojczyźnie, przez modlitwę i świadectwo życia.Wcześniej takiego błogosławieństaw udzielił ks. Biskup Bolesław Pylak i ks. Biskup Ryszard Karpiński.

W listopadzie 2000 r. tutejsza wspólnota przyjęła obraz Przelania Przenajdroższej Krwi, które nawiedzały rodziny członków wspólnoty, sympatyków i innych chętnych do wielbienia ceny naszego zbawienia – Krwi Chrystusowej. W dniu 15 maja 2004r wspólnota zorganizowała Jarycho Różańcowe w intencji wynagrodzenia Panu Jezusowi i Matce Najświętszej za grzech i nieprawości naszego narodu.

20 października 2004 r. wspólnota przeżyła piękną uroczystość Niedzieli Misyjnej w naszej parafii. Słowo Boże głosił ks. Andrzej Szymański –dyrektor Domu Misyjnego pw. Św. Ducha w Łabuńkach. Po Eucharystii rozprowadzane były książki, czasopisma, różańce a także ciasto i fanty. Dochód przeznaczono na Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. We wrześniu 2004r. dwóch członków wspólnoty uczestniczyło w rekolekcjach w Domu Misyjnym w Zagrzebiu i nawiedziło sanktuaria z relikwiami Przenajdroższej Krwi na Słowacji i w Chorwacji.

Podczas nawiedzenia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wspólnota no nocnej adoracji dziękowała Maryi za łaskę nawiedzenia i obdarowania różnorakimi darami, zawierzając swoje rodziny, dzieci, młodzież, duchowieństwo, wspólnotę parafialną i całą naszą Ojczyznę Najlepszej z Matek.

Wielkim przeżyciem wspólnoty było ufundowanie przez Pana Ferdynanda Janczarka korony dla figurki Matki Bożej z dzieciątkiem Jezus w letniej kaplicy w Łabuńkach w dniu 19.11.2006r. Poświęcenia korony dokonał ks. Sebastian 21.01.2007r. podczas modlitewnego czuwania wspólnot z :Lublina, Świdnika, Zamościa i Kraśnika.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 2006roku w 198 rocznicę założenia Wspólnoty Krwi Chrystusa wspólnota dokonała uroczystości wznowienia przynależności do Krwi Chrystusa podczas Mszy Św. dziękczynnej o godzinie 15:00 w kościele Świętego Ducha na ręce ks. Sebastiana

Prace misyjne Wspólnoty Krwi Chrystusa:

-Członkowie ze wspólnoty odwiedzają chorych,
-Pomagają biednym
-Zbierali fundusze na wyjazd dzieci i młodzieży do domów misyjnych na święta młodzieży lub rekolekcje ( i tak trzykrotnie 58 dzieci wraz z opiekunami uczestniczyło w jednodniowych skupieniach w Łabuńkach i jeden raz w tygodniowym Święcie Młodzieży grupa 14-tu dzieci i opiekunki)
-Od 30 kwietnia 2000 r. wspólnota nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Polaków na Litwie a szczególnie z dziećmi porzuconymi, z rodzin patologicznych, biednych i sierotami.
*Trzykrotnie wyjeżdżali z pomocą materialną na Litwę- Ejszyszki, Soleczniki, Wilno.
*W latach 2003 i 2004 po 18-ścioro dzieci gościła w naszej parafii ( dzieci przez 7 dni uczestniczyły w rekolekcjach w Józefowie nad Wisła, zwiedzały: Kazimierz, Lublin, Zaklików, Krasnobród, Kałków- Godów oraz Jasną Górę)
-Wspólnota Hojnie wspierała powodzian z Lewina Brzeskiego koło Wrocławia, a później poszkodowanym w powodzi z okolic Sandomierza.
-Pomagała potrzebującym z terenów Ukrainy składając dary na ręce ks. Bazylego Pawełko i ks. Stanisława Swórki
-Od roku 1995 wspólnota wspierała materialnie mieszkańców małych miasteczek Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej
-Niemalże od samego początku wspierała Hospicjum Santa Galla – duchowo poprzez modlitwę i materialnie
-WKCh dofinansowała trzecią stację Przelania Krwi Chrystusa wykonaną w parku w Łabuńkach

Działalność Modlitewna:

-1 raz w tygodniu w parafii rozważania Pisma Św. i modlitwy (około 1-1,5 godziny wspólnie)
-1 raz w miesiącu uczestnictwo w skupieniach organizowanych w diecezji (1 -3 osób)
-uczestnictwo Ew rekolekcjach organizowanych na terenie różnych diecezji (1-2 osób)
-Prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramętu w każdy pierwszy czwartek miesiąca (1 godz)
-Uczestnictwo i prowadzenie innych adoracji organizowanych w parafii wspólnie z innymi grupami modlitewnymi.

Bogu za wszystko dzięki.

W okresie tych piętnastu lat do wspólnoty wstąpiło 22 osoby, z tego:

Wznowienia dokonało 17

Nie odnowiło wznowienia 2

Zmarło 3

Od 2000 r. wstąpili do wspólnoty:

Pani Feliksa Szaja -25.11.2000r
Pan Teofil Ziarno -13.04.2002r
Pani Anna Jędra -23.11.2002r.
Pani Elżbieta Dziarmaga -08.02.2004r.
Pani Eugenia Szymczyk -16.02.2005r.

Krzyżyk z Kropelką Krwi otrzymali:

Pani Jadwiga Anus -23.09.2000r
Pani Władysława Bucoń -23.09.2000r.
Pani Irena Jagiełło -31.05.2003r.
Pan Teofil Ziarno -31.05.2003r.
Pani Janina Widomska -10.07.2004r.

Po wieczną nagrodę odeszli do Pana :

Śp. Maria Rębacz -09.02.2000r.
Śp. Jan Kazimierz Gołoś -29.10.2005r.
Śp. Feliksa Szaja -17.08.2006r.

Najstarszy członek wspólnoty liczy 91 lat, najmłodszy 41 lat