Wspólnota Przyjaciół Radia Maryja

Wspólnoty Przyjaciół Radia Maryja stanowią cząstki wielkiej Rodziny Radia Maryja na obszarze swoich diecezji w Polsce i poza jej granicami, tworząc jedną, duchowo zjednoczoną w wierze, światową Rodzinę Radia Maryja uznaną i błogosławioną przez trzech ostatnich następców Św. Piotra: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Koła są wspólnotami otwartymi na każdego, kto chce wzrastać w wierze oraz czynnie uczestniczyć w dziele Nowej Ewangelizacji, do czego wielokrotnie wzywał Radio Maryja św. Jan Paweł II zapewniając równocześnie na jego antenie: „Codziennie dziękuję Bogu, że jest w Polsce takie radio, co się nazywa Radio Maryja!”