Koła Różańcowe

Historia Żywego Różańca

Od połowy XIX w. najbardziej popularną różańcową wspólnotą modlitewną jest Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie w roku 1826. ,,Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy.

więcej »

Kółka Różańcowe przy Parafii

Koła Różańcowe przy naszej Parafii zaczęły się modlitwą pod Krzyżem przydrożnym, przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Wojskowej, za przyzwoleniem Księdza Dziekana Stanisława Szczuki dziś już nie żyjącego. Ktoś zrobił dwie ławki (jedna pozostała do dziś). Śpiewano tu majówki, czerwcówki i październikowy różaniec.

więcej »